Styrelse

Sune Karlsson

Ordförande

Hein Espen Hattestad

Vice Ordförande

Morten Lunde

Kassör

Anna-Lena Edvardsson

Ledamot

Thomas Karlström

Ledamot

Bengt Ekelund

Ledamot

Birgitta Karlsson

Suppleant

Kerstin Wistrand

Suppleant