Med anledning av de rådande rekommendationerna kan vi i dagsläget inte arrangera någon städddag. Vi har en lista på arbeten som behöver göras. Kontakta kansliet så kan du få en arbetsuppgift som du själv kan utföra på en bestämd dag och tid. Vi kommer att arrangera en städdag när det är tillåtet.

Kommentarer