Årsmöte onsdag 29 juli kl. 18.00

Välkomna till Årsmöte onsdag 29/7 kl 18.00. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 30 juni. Handlingar kommer mailas ut och finnas på klubben två veckor innan mötet.

Kommentarer