Mjölkeröds Golfbana är en fantastisk18 håls park- och skogsbana, väl inpassad i det bohusländska landskapet. Den är en utmaning för både låg- och höghandicapare, med en spännande och mycket varierande karaktär.

Mjölkeröds Golfklubb bildades 1989. Golfintresset i Sverige var stort och drivkraften fanns hos golfintresserade hel,-och delårsboende i området och hos markägaren till Mjölkeröds Gård. Efter möten i denna grupp med stöd från bankonsulent från SGF och golfbanearkitekten Jermy Turner valdes den nuvarande placering för banan. Under februari 1990 startades byggnationen av banan som stod spelklar 1 augusti 1991. Golfintresset ökade starkt i både Norge och Sverige vid denna tidpunkt så banan blev snabbt populär för tillresta green-fee spelare och klubben fick fler medlemmar. Under åren har klubbhus, maskinhall, café 9  och golfstudio byggts. Nu finns det också uppställningsplatser för husbilar. 
Klubben har idag ca. 720 aktiva medlemmar i olika åldrar. Mjölkeröds Golfklubb är en klubb för alla! Vårt mål är att din golfupplevelse här hos oss ska bli så optimal som möjligt!

Vårt fokus är att erbjuda en fantastiskt bra bana, förstklassig service och en härlig miljö för alla att trivas i!