Frågesvar

Här lägger vi upp alla rätta svar på frågorna som vi får svara på varje torsdag i samband med herrgolfen.

1. En spelare råkar rubba sin boll i spel på fairway med en övningsving. Vad gäller?

A. Spelaren har ådragit sig ett slags plikt och måste återplacera bollen.
B. Spelaren har ådragit sig två slags plikt och måste återplacera bollen.
C. Eftersom det enligt definitionen inte var ett slag skall bollen återplaceras utan plikt.
D. Spelaren får ingen plikt eftersom spelaren inte hade för avsikt att slå ett slag och bollen spelas som den ligger.

 

2. Spelare A och B har slagit sina utslag ut på fairway. De upptäcker sedan att det spelar likadana bollar med likadan märkning. A vet vilken som är A:s boll, så A markerar då sin boll och lyfter och byter till en annan boll med annan märkning. Vad händer?

A. Det är ingen plikt
B. Spelare A får ett slags plikt för att ha rört sin boll som är i spel.
C. Spelare A får två slags plikt för att felaktigt bytt sin boll som är i spel.
D. Spelare A får tre slags plikt.

 

3. En spelare tycker att spelarens boll är ospelbar och bestämmer sig för att droppa. trots att spelaren med lätthet kan hämta bollen i busken, tar spelaren en ny boll i bagen. När spelaren droppar bollen får denne, förutom plikt för ospelbar boll:

A. Ett slags plikt för felaktigt nyinsatt boll
B. Två slagsplikt för felaktigt ny insatt boll
C. Ingen plikt, men spelaren måste rätta sitt misstag och droppa den ursprungliga bollen eftersom den med lätthet kunde återfås.
D. Ingen plikt och spelaren kan slå sitt slag. 

 

4. A går fram till sin boll och gör en "tap in". Då får A syn på några spikmärken precis mellan hålet och B:s boll. A går fram och trampar medvetet ned dem i avsikt att förbättra B:s puttlinje. Vad händer?

A. Ingen av spelarna får någon plikt.
B. B får två slags plikt då A förbättrat puttlinjen.
C. A får två slags plikt för att förbättrat B:s puttlinje.
D. Både A och B får två slags plikt.

 

5. En spelares boll ligger precis intill ett stängsel som utgör banans gräns (out of bounds) och spelaren har nästan ingen möjlighet att slå ett slag. Vilket av följande är korrekt med avseende på spelarens möjligheter till att ta sig ur situationen?

A. Spelaren kan droppa bollen utan plikt i enlighet med regel 24-2; ett stängsel är ett oflyttbart hindrande föremål
B. Spelaren har inte rätt till lättnad utan plikt från stängslet men kan förklara bollen ospelbar och droppa bollen tre klubblängder från bollens läge med ett slags plikt.
C. Spelaren kan, med ett slags plikt gå tillbaka och spela en bol så nära som möjligt från den plats där spelaren slog sitt föregående slag.
D. Spelaren har inte rätt till lättnad utan plikt från stängslet men kan trycka undan den del av stängslet som stör eftersom endast fasta delar av stängslet inte får flyttas.

 

6. När jag skulle spela in fick jag en socket och bollen for iväg mot min bag som jag ställt vid sidan om green. En i bollen agerar blixtsnabbt och rycker undan bagen så bollen inte träffar den. Vad händer , får han flytta på min bag?

A. Ingen plikt
B. 1 slags plikt
C. Han som flyttar min bag får 1 slags plikt.