Frågesvar

Diagram med resultat från herregolf frågor

 


Se till att hitta rätt svar nu. Lycka till!

Ladda ner Rules of Golf på svenska till Android och iPhone här.


 

Rätt svar på tidigare frågor

19 september

Ludvig som förstör sin putter i ilska efter första hålet, kan fortsätta att använda puttern utan plikt resten av ronden.

 

12 september

Slagspelstävling: Sune står på 11:an och har slått en drive över skogen på vänster sida. Hans vanliga höga fade uteblev och i stället kom en svag draw. Sune är inte säker på vart bollen tok vägen. En medspelare säger till Sune att den bollen var så bra att den måste ligga på fairway precis framför green. Sune lyssnar på medspelaren och tar inte med en provisorisk boll.

När dom kommer fram hittar dom inte bollen. Medspelaren övertygar Sune om att den måste ha gått i vattnet och att han kan droppa en ny boll för förlorad boll i pliktområden. Sune följer råden och droppar en boll ved vattenhindret. Har Sune gjord rätt nu?

 

5 September

Slagspelstävling: under en rond börjar det att regna mycket. Regnet stör inte banan, men det är inte roligt för dom som är ute på banan. En grupp av spelare väljer att ta skydd under ett trä några minuter till det lugnar sig (4-5 minuter). En annan grupp finner skydd under ett tak, men flertalet av grupperna fortsätter spelet utan fördröjning.

Har dom två grupperna, som har tagit skydd för regnet, lov till detta?

 •  Ja, det är tillåtet att ta skydd från naturens krafter; under spelet av ett hål och mellan två hål.
 • Nej, spelarna får ett slags plikt för orimlig fördröjning av spelet (regel 5.6 a)
 

29 Augusti

En boll är utanför tee när någon del av bollen ligger utanför tee.

 

22 augusti

Roger har slagit ut på hål 1, men aj aj aj, den slicen hamnade i diket på höger sida om bunkern. Han ligger nu mask i rött pliktområde (diket) bakom brunnen (tillverkat oflyttbart föremål).

Roger står nu och ser på detta oflyttbara tillverkat föremål och tänker att han vill droppa nån meter bakåt i flagglinjen (lättnad utan plikt), men fortfarande i pliktområdet.

Får Roger ta lättnad för oflyttbart tillverkat föremål när denna står i pliktområdet?

 1.  Ja
 2. Nej (regel 17.3)
 

15 augusti

I en slagspelstävling har tävlingsledningen fastställt att spelare A, B och C ska spela tillsammans med starttid 09.00. A och B var på plats den bestämda tiden. C anlände 09.03, efter att A och B slagit ut, men i tid för att spela i rätt spelordning. Vad blir domslutet för C?

1: Inget händer

2: C blir diskvalificerad

3: C får två slags plikt

Rätt svar är 3

Eftersom C anlände och var klar att spela inom fem minuter efter hans starttid, får han två slags plikt för att han inte var klar att spela på den starttid som fastställts av tävlingsledningen (se Undantag 1 till Regel 5.3a). Om C hade anlänt mer än fem minuter efter sin starttid skulle plikten varit diskvalifikation.

 

8 augusti

Regler för tee

Reglerna för tee gäller varje gång en spelare är skyldig att eller får spela en boll från tee. Detta innefattar när:

 • spelaren startar spelet av hålet (se Regel 6.1),
 • spelaren åter ska spela från tee enligt en regel (se Regel 14.6), eller
 • spelarens boll är i spel inom tee efter ett slag eller efter att spelaren har tagit lättnad.

Denna regel gäller endast för den tee som spelaren måste spela från när det hål han/hon spelar startas, inte för några andra teeytor på banan (vare sig på samma hål eller ett annat hål).

Vilka av dessa bollarna är placerad korrekt på tee?

Sätt ring om dom vita bollarna som du menar är i spel:

(flera bollar är korrekt placerad och du måste hitta alla för att få rätt på frågan)

Rätt svar:

Den streckade linjen visar på yttre kanterna för tee (se definitionen på tee). En boll är på tee när någon del av bollen vidrör eller är ovanför någon del av tee.

 

25 juli

En spelares boll ligger bra på fairway. Det växer några enstaka grässtrån, som sticker upp bredvid bollen. Spelaren tar bort dessa innan han slår sitt slag. Har spelaren gjord rätt?

 • Ja
 • Nej, han får allmän plikt (2 slag) för att ta bort gräset (regel 8.1a(1)) (om åtgärden förbättrar förhållandena som påverkar slaget)
 

18 juli

I slagspel har en spelare slagit ut från tee. Han går fram och slår nästa slag mot en boll som landar på green. När han kommer fram till green ser han att det är fel boll han har slagit på. Han hittar inte sin ursprungliga boll han slog från tee, och måste därför gå tillbaka till tee för att rätta till misstaget. Hur många slag har han nu slagit när han har slagit den nya bollen från tee igen?

Allmän plikt (2 slags plikt) läggs på efter att hålet är färdigspelat och skall inte räknas med i svaret på den här frågan.

1. Han har slagit 3 slag (regel 6.3c(1))

2. Han har slagit 2 slag.

3. Han har slagit 4 slag.

 

11 juli

I slagspel; en spelare slår mot en boll, men missar (i luften). Innan han slår igen ser han att det är fel boll han har försökt slå på. Vad gäller här?

 • Det blir ingen plikt, men slaget mot fel boll måste räknas
 • Det blir ett slags plikt men slaget mot fel boll räknas inte med
 • Det blir allmän plikt men slaget mot fel boll räknas inte med (regel 6.3c)
 • Det blir allmän plikt i tillägg till slaget mot fel boll
 • Det bli ingen plikt och slaget mot fel boll räknas inte med
 

4 juli

I matchspel; En spelare observerar att motståndaren bryter en regel som ger plikt, men väljer att bortse från det. Vad händer?

 • Båda spelare blir diskvalificerad
 • Ingen får plikt eftersom en spelare kan välja att bortse från motståndarens regelbrott (regel 3.2d(4)) Gäller endast i Match-spel!
 • Spelaren som bortser regelbrottet förlorar hålet
 • Spelaren som gör regelbrottet förlorar hålet oavsett om motståndaren bortser händelsen 
 

27 juni

I slagspel; En spelare byter boll på green, efter att bollen blev slått från tee in på green, och markerad o lyft korrekt (han ersätter den ursprungliga bollen som spelades från tee, med hans favorit-boll). Han hålar ut med den nya favorit-bollen och spelar från nästa tee med sin favorit-boll. Har spelaren gjord nått fel?

 • Ja, spelaren får allmän plikt för att byta in en ny boll när man återplacerar en boll enligt ovanstående beskrivning (regel 6.3b)
 • Nej, spelaren får ingen plikt när man inte känner alla reglerna. Syftet är enligt nya definitioner att man skall ha det kul när man spelar golf. Detta gör spelet snabbare.
 • Nej, det är tillåtet att byta boll när som helst när man spelar ett hål, så länga bollen markeras korrekt innan den lyfts.
 

20 juni

I slagspel; Spelare A och spelare B ligger precis utanför green. A krävar att B markerar och lyftar sin boll då B’s boll ligger i A’s spellinje. B gör alt korrekt och rengör bollen innan bollen återplaceras korrekt igen. Vad är gjord fel i denna situation?

 • A gör fel. A kan inte kräva att B skall lyft sin boll som är i spel, när den inte är på green
 • B gör fel. Spelare B får inte rengöra sin boll innan den återplaceras (regel 15.3b(2))
 • Båda spelare gör fel
 

13 juni

I slagspel; Spelare A och B ligger på green med båda bollar i vila. Spelare A puttar och träffar B’s boll som inte är eller har varit markerad. Vad skall spelare A och B göre och är det någon plikt?

 • Ingen får plikt och båda bollarna måste spelas som dom ligger
 • A får 1 slags plikt och måste spela bollen som den ligger. B får 1 slags plikt och måste återplacera bollen till sitt ursprungliga läge
 • A får ingen plikt, slaget räknas inte och bollen måste återplacera bollen till sitt ursprungliga läge. B får allmän plikt och måste spela bollen som den ligger
 • A får allmän plikt och måste spela bollen som den ligger. B får ingen plikt och måste återplacera bollen till sitt ursprungliga läge (A, regel 11.1a - B, regel 9.6)
 

6 juni

I foursome måste en spelares boll endast droppas av den spelaren som skall slå nästa slag; Ingen annan, inklusive partnern, kan göra det även om spelaren har tillåtet det.

 

30 maj

I slagspel skall en spelare putta på green. Han trycker underarmen hårt mot kroppen och gör härmed en ankarpunkt mot kroppen. Vad gäller här?

 • Spelaren får ingen plikt då det är tillåtet att göre en förankringspunkt med delar av armen och/eller underarmen mot kroppen, när slaget slås.
 • Spelaren får ett slags plikt och bollen måste spelas som den ligger.
 • Spelaren får allmän plikt (2 slags plikt) och bollen måste återplaceras och spelas igen.
 • Spelaren får allmän plikt (2 slags plikt) och bollen måste spelas som den ligger. (Regel 10.1b)
 

23 maj

En spelare gör en övningsving med sin klubba och träffar oavsiktligt sin boll i spel på fairwayen. Vad gäller här?

 • Spelaren måste återplacera bollen och får ett slags plikt. (Regel 9.4b)
 • Spelaren måste återplacera bollen utan plikt.
 • Spelaren får ingen plikt, men bollens rörelse räknas som ett slag och bollen måste spelas som den ligger.
 

16 maj -3

En spelare placerar en klubba på marken före ett slag för att anpassa justeringen av fötterna. Spelaren tar bort klubban innan slaget utföras. Vad gäller här?

 • Det är tillåtet och spelaren får ingen plikt.
 • Spelaren får allmän plikt (2 slags plikt). (Regel 10.2b(3))
 • Spelaren får 1 slags plikt.
 

16 maj -2

Rådgivning, till eller från en annan spelare, är enligt regel 10.2a ej tillåtet. Rådgivning omfattar alla åtgärder som kan påverka en spelare när man väljer en klubba, gör ett slag eller bestämmer hur man spelar ett hål eller en runda. Gäller detta också information om avstånd till flaggen, en bunker, ett pliktområde eller annat på spelfältet?

 

16 maj -1

I slagspel kommer en spelares boll till vila på en grusbelagd väg. Spelaren har rätt till lättnad från vägen men bestämmer sig för att spela bollen som den ligger. Spelaren tar bort något grus som kan störa slaget. Vad gäller här?

 • Spelaren får ingen plikt. (Regel 15.1a)
 • Spelaren får 1 slags plikt.
 • Spelaren får allmän plikt (2 slags plikt).