Ecletic 2020

Eclectic poäng

Poängklassans VINNARE 2020 blev Jesper Bäckstedt med 64 poäng! Stort GRATTIS!!

Det var länge kamp om 2:a platsen mellan Roger, Sven-Gunnar, Stefan, Anders, Peter, Tisse och Kjell. Men i loppet av två omgångar kom "the Anderssons familiy" och blandat sig i striden. Med flyt i spelet på finaldagen var det Christoffer som tok hem andraplatsen med 58 poäng. Tre:a blev Sebastian med 57 poäng.

Resten av kämperna föll som flugor och klarade inte att leverera på finaldagen :) Stefan blev fyra på 57 poäng men sämre score än Sebastian efter matematiska metoden (siste nia, siste sex, siste 3, siste håll). Peter endte som fem:a på 56 poäng och slog Anders på bättre score efter matematiska metoden.

 

Nu är det vilo och uppladning fram till nästa säsong! Tack för i år.

Mike


 

Eclectic scratch

 

Scratchklassans VINNARE 2020 blev Mike Off med 56 slag! Stort GRATTIS!!

I scratchklassen var det också kamp till det sista. Mike hade låst alla sina håll innan finaldagen och kunne bara se på och vänte till alla resultat kom tikkande in. Inför finaldagen hade Patrick chans att komma på samma antall slag om han kunne få två birdies eller bättre på håll 6 och 18. Peter hade en teoretisk chans att bli nr två om han fick birdies eller bättre på resterande håll.

Det satt tyvärr inte denna dagen för varken Patrick eller Peter. Peter fick bogey och sämre mens Patrick låste sista håll på par.

Patrick blev två: med 58 slag och Peter blev tre:a med 69 slag. Patrik W hade också 69 slag men Peter hade bättre score efter matematiska metoden.

 

Nu är det vilo och uppladning fram till nästa säsong! Tack för i år.

Mike


 

Beskrivning av Eclectic 2020

I scratchklassen måste alla med handicap +5 till och med 9,9 delta. Här gäller det att få så låg score som möjligt på alla hål. Handicap räcknas inte med och alla spelar scratch. När säsongen är över är vinnaren den som har lägst total score.

Om två eller flera spelare har samma antall slag när allt är slut, är det den matamatiska metoden som gör utslag för vem som vinner (d.v.s. vem som har lägsta score på: först hål 10-18, sen hål 13-18, sen hål 16-18, sen hål 18). Om spelarna fortfarande är lika avgöras det vid lottning.

I poängklassen är alla med handicap från och med 10,0 till och med 54. Här är syftet att samla så månge poäng på varje hål som möjligt. Det handicap spelaren har på dagen avgör hur många poäng spelaren får på hålet, dvs att spelarens handicap ändrar sig inför varje herrgolf rond. 

Om två eller flera spelare har samma antall slag när allt är slut, är det den matamatiska metoden som gör utslag för vem som vinner (d.v.s. vem som har högsta poängscore på: först hål 10-18, sen hål 13-18, sen hål 16-18, sen hål 18). Om spelarna fortfarande är lika avgöras det vid lottning.

Max antal erhållna slag är det samma som i herrgolfen, 25 slag (hcp 22,9). Spelare med högre handicap kan vara med men får endast tildelad 25 slag.
Spelare med handicap 10,0 till och med 54, har i tillägg till poängklassan, möjlighet till att välja att delta i scratchklassen och spela utan handicap. Spelaren kan också välja att endast delta i scratchklassen.


Gemensamma regler:


Pga rådande läget med corona måste alla skicka ett sms (+47 47376177) eller ta kontakt genom Messenger eller mejl (bizzy.off@gmail.com) till Mike om man önsker att låsa ett eller flera hål. Mike måste ha meddelandet senast fredag efter rondan kl. 20:00.

Alla hål måste låsas senast 19 september. Om en spelare inte har låst ett hål efter finalronden, noteras hålet med par +5 slag i scratchklassen och nol (0) poäng i poängklassen.


100 kr för hela säsongen, för varje klass man vill delta i, och givetvis frivillig.


Hälsning  Mike