Greenfeeöverenskommelse BDGF 2018

Alternativ A
Vardagar under lågsäsong: måndag-torsdag 1/1 – 31/5 och 1/9– 31/12 betalar fullvärdiga medlemmar
en greenfee på 250 kr.
På Brastad GK är greenfee 100 kr.
På Norrabacka Golf Fjällbacka är greenfee 150 kr.

Allmags GK  
Brastad GK  NorraBackaGolf Fjällbacka
Dagsholm GK  Orust GK
Dynekilen GK  Skaftö GK
Fjällbacka GK  Sotenäs GK
Forsbacka GK  Stenungsunds GK
Lyckorna GK  Strömstads GK
Lysekil Holma GK  Tjörns GK
Melleruds GK  Torreby GK
Mjölkeröd GK  Uddevalla GK


Rabatten gäller för och hos de klubbar som anslutit sig till alternativ A.
___________________________________________________________________
Alternativ B
Vardagar under högsäsong: måndag-torsdag 1/6 - 31/8
Alla helger (fredag-söndag) efter kl:14.00
Alla röda dagar efter kl:14.00
Under dessa perioder spelar fullvärdiga medlemmar med en rabatt om 100 kr på ordinarie
greenfee. Rabatt på Brastad GK och Norrabacka Golf Fjällbacka 50 kr.

Allmags GK Melleruds GK
Brastad GK  NorraBackaGolf Fjällbacka
Dagsholm GK  Stenungsunds GK
Dynekilen GK Tjörns GK
Forsbacka GK Torreby GK
Lyckorna GK  Uddevalla GK


Rabatten gäller endast för och hos de klubbar som har anslutit sig till alternativ B.
Observera:
Rabatten gäller inom distriktet fullt betalande, fullvärdiga medlemmar, inte någon typ av vardags-eller
greenfeemedlem.

Fritt spel för BDGF juniorer gäller alla tider måndag - fredag låg,mellansäsong. Lördag, söndag samt hela högsäsongen går det bra att spela efter kl.15.00.  För att det fria speltet ska gälla MÅSTE spelaren ringa senast dagen före.