5-8 Oktober kommer banan vara stängd då vi tar hit en sandinjektions-maskin. Med hjälp av högtrycksvatten trycker maskinen ner sand i greenerna på ca. 15 centimeters djup.

Detta arbete kommer att urföras på alla greener. Efter ingreppet kommer vi välta greenerna och de är då spelklara direkt. Denna återgärden gör att vi får torrare greener och bättre förutsättningar för gräset.