Inställda seniortourer BDGF
BDGF har beslutat att ställa in seniortourerna i år p g a Covid 19. Det kommer finnas möjlighet att spela DM. För mer info gå in på BDGF hemsida.

Med vänlig hälsning

Kansliet