Frågesvar

Här samlar vi årets alla frågor som ställs under säsongen i samband med herrgolfen på Mjölkeröd. Vi redovisar även dom rätta svaren.

Fråga 1.

Spelare B ber spelare A:s caddie att ta ur flaggan ur hålet. A:s caddie lägger flaggan på green. B puttar och A:s caddie, som står 1 dm från flaggan, inser att B:s boll riskerar att träffa flaggan och plockar därför upp flaggan från green. Vad blir domslutet?

A. Spelare A får 2 slags plikt.
B. Spelare B får 2 slags plikt.
C. Båda spelarna får 2 slags plikt.
D. Ingen av spelarna får någon plikt.

 Rätt svar: D

Fråga 2. 

En spelares boll ligger efter utslaget och vilar mot en röd pinne som markerar sidovatten hinder, spelaren tar bort den röda pinnen och då han gör det faller bollen ner i hålet där pinnen satt.
Spelaren tar då bort bollen ur hålet och droppar den så nära hålet som möjligt i vattenhindret och spelar därifrån. 

Hur många pliktslag får han för detta?

A. Han får 2 slags plikt.
B. Han får 0 slags plikt.
C. Han får 1 slags plikt.

Rätt svar: B

Fråga 3.

En spelares boll ligger bakom en buske. När spelaren skall slå sitt slag sätter spelaren foten på en gren och trycker ned den till marken för att den stör i baksvingen. 
Vad gäller?

A. Spelaren får 1 slags plikt.
B. Spelaren får 2 slags plikt.
C. Spelaren får ingen plikt om spelaren tar bort foten och "återställer" grenen innan slaget. I annat fall får spelaren 2 slags plikt.
D. Spelaren är diskvalificerad.

Rätt svar: B

Fråga 4.

En spelares boll vilar mot en kratta i bunkern, men bollen ligger inte på krattan utan i sanden. Vad gäller i den här situationen?

 1. Spelaren får markera bollens läge och flytta krattan. Om bollen flyttar sig skall den återplaceras utan plikt.
 2. Spelaren får markera bollens läge, lyfta bollen och flytta krattan. Därefter skall spelaren utan plikt droppa bollen så nära som möjligt där den låg mot krattan.
 3. Spelaren får markera bollens läge och flytta krattan. Om bollen flyttar sig skall den droppas utan plikt så nära som möjligt där den ursprungligen låg.
 4. Spelaren får flytta krattan och om bollen rör sig är det ingen plikt och spelaren skall spela bollen från det nya läget.

Rätt svar: 1

Fråga 5.

Vilket av följande är råd? Vilket medför plikt.

 1. En upplysning om var ett vattenhinder är beläget.
 2. Ett förslag till en motspelare att droppa bollen som du anser är ospelbar.
 3. A informerar B hur långt det är från A:s boll till hålet.
 4. Innan spelare A startar sin rond frågar A spelare B som just har avslutat sin rond vilka klubbor B använde på par 3-hålen.

Rätt svar: 2

Fråga 6.

En spelare har störande inverkan av ett förhållande i ett vattenhinder. I vilken av följande situationer får spelaren droppa bollen utan plikt inom en klubblängd från närmaste punkt för lättnad, men fortfarande i hindret, när spelarens boll och förhållandet är i samma hinder?

 1. Spelaren störs av ett stort brunnslock (oflyttbart hindrande föremål) som är beläget precis framför bollen.
 2. Spelaren störs av ett hål efter en mullvad (bogrävande djur) i sin stans.
 3. Spelaren störs av ett broräcke (oflyttbart hindrande föremål) i framsvingen.
 4. I ingen av situationerna (a)-(c) får spelaren droppa bollen utan plikt – spelarens enda möjlighet är att fortsätta enligt Regel 26-1 (vattenhindersregeln).

Rätt svar: 4

 Fråga 7.

Vilken av följande åtgärder leder till plikt för spelaren?

 1. Spelaren söker efter sin boll i tillfälligt vatten i en bunker genom att känna efter med en klubba.
 2. Spelaren råkar röra vid marken i ett hinder med en klubba när spelaren söker efter sin boll som tros vara försvunnen i en lövhög i hindret,
 3. Spelaren råkar sparka till sin boll när spelaren söker efter den i ruffen.
 4. Alla ovanstående medför plikt för spelaren. (a-c)

 Rätt svar: 3

Fråga 8.

Vilken av följade markeringar på banan får inte flyttas av spelare?

a) En gul pinne
b) En blå-vit pinne
c) En vit pinne
d) En röd pinne med grön topp

Rätt svar: C

Fråga 9. 

Vad är förbjudet då det gäller övningsspel under en rond? Samtliga altenativ förutsätter, att spelet inte fördröjs.

a) Att putta på en övningsgreen mellan splen av två hål.

b) Att träna puttar på femte hålets tee medan man väntar på att slå ut på nästa

c) Att övningsspela från bunker

d) Att chippa in på green efter det att hålet är färdigspelat

Rätt svar: C