Frågesvar

Här lägger vi upp alla rätta svar på frågorna som vi får svara på varje torsdag i samband med herrgolfen.

1. En spelare råkar rubba sin boll i spel på fairway med en övningsving. Vad gäller?

A. Spelaren har ådragit sig ett slags plikt och måste återplacera bollen.
B. Spelaren har ådragit sig två slags plikt och måste återplacera bollen.
C. Eftersom det enligt definitionen inte var ett slag skall bollen återplaceras utan plikt.
D. Spelaren får ingen plikt eftersom spelaren inte hade för avsikt att slå ett slag och bollen spelas som den ligger.

 

2. Spelare A och B har slagit sina utslag ut på fairway. De upptäcker sedan att det spelar likadana bollar med likadan märkning. A vet vilken som är A:s boll, så A markerar då sin boll och lyfter och byter till en annan boll med annan märkning. Vad händer?

A. Det är ingen plikt
B. Spelare A får ett slags plikt för att ha rört sin boll som är i spel.
C. Spelare A får två slags plikt för att felaktigt bytt sin boll som är i spel.
D. Spelare A får tre slags plikt.

 

3. En spelare tycker att spelarens boll är ospelbar och bestämmer sig för att droppa. trots att spelaren med lätthet kan hämta bollen i busken, tar spelaren en ny boll i bagen. När spelaren droppar bollen får denne, förutom plikt för ospelbar boll:

A. Ett slags plikt för felaktigt nyinsatt boll
B. Två slagsplikt för felaktigt ny insatt boll
C. Ingen plikt, men spelaren måste rätta sitt misstag och droppa den ursprungliga bollen eftersom den med lätthet kunde återfås.
D. Ingen plikt och spelaren kan slå sitt slag. 

 

4. A går fram till sin boll och gör en "tap in". Då får A syn på några spikmärken precis mellan hålet och B:s boll. A går fram och trampar medvetet ned dem i avsikt att förbättra B:s puttlinje. Vad händer?

A. Ingen av spelarna får någon plikt.
B. B får två slags plikt då A förbättrat puttlinjen.
C. A får två slags plikt för att förbättrat B:s puttlinje.
D. Både A och B får två slags plikt.